Úvod

Vážení rodiče,

- žák musí 25. 5. při příchodu doložit čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění, v případě nedoložení nebude vpuštěn do školy. 

Čestné prohlášení najdete zde http://www.msmt.cz/file/52769_1_1/

- žák musí 25. 5. při příchodu mít dvě roušky a igelitový sáček na jejich uložení, jinak nebude vpuštěn do školy.

 

Předběžný harmonogram:

                           Vstup do školy:                 Výuka:                    Oběd:

4. ročník            7.40 čekejte před šatnou     7.50  – 11.50               11.45

5. ročník :          7.40 čekejte před školou     7.50  – 11.50               12.00

2. ročník:           7.50 čekejte před šatnou    8.00   - 11.20               11.25

1. a 3. ročník:    8.00 čekejte před šatnou    8.10  – 10.50               10.55

 

Dodržujte ranní příchody.

 

Budete-li ráno dítě doprovázeno ke škole, tak jen k zábradlí u silnice před školou

Odpoledne budou děti  posílány dle Vámi vybrané možnosti, jiné časy nejsou možné,  čekejte na ně v prostorách parkoviště před školou.

Pro upřesnění: Školní družina nemůže fungovat v běžném režimu. O děti bude postaráno v jednotlivých skupinách podle rozpisu. Každá skupina bude samostatné třídě. Činnosti budou probíhat formou individuálních aktivit ( např. četba, výtvarné a pracovní tvoření,….) .

 

V pondělí  25.5. se budeme učit Čj a M. 

S sebou přineste ke kontrole všechny sešity (i popsané) a pracovní sešity - Čj, M, Prv, Př, Vl a Aj....

____________________________________________________________________

Žákům, kteří nejsou od 25.5. přihlášeni do školy, budou průběžně zadávány úkoly na těchto stránkách.

Vypracované úkoly posílejte na školní mail nejdéle do neděle každého týdne.